Lantmäteri, kartor och mätning

Vill du ändra din fastighet, (dela, utöka med mera) eller få kontroll på var dina gränser går? Vi hjälper dig med detta och andra frågor som berör fastigheter och rättigheter.

Kartor

Här får du information om och kan beställa kartor för olika behov, t.ex. adresskartbok, eller karta som underlag till din situationsplan för ditt bygglov.

Mätning

Här får du information om och kan beställa kartor för olika behov, t.ex. adresskartbok, eller karta som underlag till din situationsplan för ditt bygglov.

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Stadsbyggnadskontoret»
Politiskt ansvar
Byggnadsnämnden»