Vatten och avlopp

Vy över sjö

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. Växjö kommun levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten till drygt 70 000 invånare, dygnet runt, året runt.

Om du bor i en stad eller tätort så är du troligen ansluten till kommunalt VA-ledningsnät. Det betyder att tekniska förvaltningen i Växjö kommun levererar dricksvatten hem till din bostad och tar sedan hand om det vatten du har använt och renar det.

Om du bor ute på landsbygden har du troligtvis enskilt vatten och avlopp. Det innebär att du har en egen brunn för dricksvatten och en egen lösning för att ta hand om avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddskontoret ger råd och information om samt tillståndsprövar enskilt vatten och avlopp.

Under våra sidor om vatten och avlopp kan du läsa mer om taxor och avgifter (och vad pengarna används till), dina fakturor och hur du lämnar en vattenmätarställning. Du hittar också information om hur vi renar ditt dricks- och avloppsvatten och hur vi gör fordonsgas (biogas) och rötslam av ditt avfall.  


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Tekniska förvaltningen»
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»

Mitt vatten är ditt vatten - ett evigt kretslopp

Här hittar du enkla tips på hur du kan hjälpa till. »

Badkar, vattenkran, badanka och tår

Tömning av avlopp och påfyllning av vatten för husbil och buss

Husbil: Kontakta Evedals Camping tel. 0470-630 34 Buss: Kontakta Ramkvillabuss på Rådjursvägen i Växjö, tel 0470-605 00

Hänga tvätt, på Evedals camping