Arbete med VA-ledning i Tofta kanal

Sjöledning

Nästa vecka börjar vi arbetet med att flytta den befintliga VA-ledningen som finns i Tofta kanal mellan Helgasjön och Toftasjön.

Arbetet beräknas bli klart under nästa vecka (vecka 22). Med en ny placering kan vi framöver minska risken för skador och driftavbrott på vattenledningen, på grund av påkörning från båttrafik.

När?

Förberedelserna till arbetet pågår och hela arbetet beräknas vara klart i mitten av juni. Arbetet utförs i samband med att kommunens entreprenör anlägger en sjöledning för nytt dricksvatten till Åby. Därför styrs den exakta tidpunkten för arbetet i Tofta kanal av arbetet i Åby.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

I samband med arbetet behöver vi göra en del omkopplingar på ledningen. Det innebär korta tillfälliga avbrott i leveransen av dricksvatten vid några tillfällen. De som berörs är boende i Sjögård, Toftahöjden och Sjövik. För att minimera störningarna så kommer vi, så långt det är möjligt, att göra omkopplingarna på kvälls- eller nattetid.

Påverkan för båttrafik

I samband med att vattenledningen lyfts upp och flyttas är det begränsad framkomlighet för båttrafik i Tofta kanal. Om det är möjligt så undvik båttrafik i kanalen under byggtiden. Du som vistas på sjön bör vara uppmärksam och hålla utkik efter markeringar som visar arbetsredskap och maskiner i området kring Tofta kanal.