Information om gymnasieval

Katedralskolan

Du som ska börja gymnasiet till hösten och har frågor om din antagning. Här kan du ta del av vanliga frågor och svar som kan uppstå vid ditt gymnasieval. 

 

Vad händer med mitt svarsbesked under sommaren?
Kansliet börjar jobba med svarsbeskeden efter sista datumet den 1/8, så under sommaren sker ingenting.


Var loggar jag in för att se min antagning?
  
Du loggar in på webbsidan http://gymnasium.kronoberg.se/

Hur svarar jag när jag fått mitt antagningsbesked?

 • Om du har kommit in på ditt förstahandsval och vill tacka ja - behöver du inte göra något.
 • Om du vill tacka nej till ditt förstahandsval så ska du kryssa i alternativ 3 och skicka tillbaka svarskortet till den angivna adressen.
 • Om du har kommit in på ett lägre val än ditt förstahandsval, måste du kryssa för ett av alternativen och skicka in svarsbeskedet (läs om alternativen nedan).
 • Om du tackar nej till en erbjuden plats riskerar du att stå utan plats i augusti. Det finns inte någon garanti till reservplatser.

Alternativen på svarsbrevet ser ut enligt följande:

 1.  Jag tackar JA till erbjuden plats (gäller ej antagna till förstahandsvalet)
  Förtydligande: Om du är antagen till ditt förstahandsval behöver du bara skicka in svarskortet om du vill tacka NEJ till din plats. Tackar du JA till din plats behöver du INTE skicka in svarskortet eller göra något annat, eftersom antagningsenheten utgår från att du vill ha din plats om du antagits till ditt förstahandsval.
 2. Jag tackar JA till erbjuden plats men vill stå kvar som reserv till högre val (om du är reservplacerad)
  Förtydligande: Detta alternativ ska du kryssa i om du fortfarande vill komma in på något av dina högre val. Kryssar du här betyder det att du är med i reservantagningen som pågår mellan 7 augusti och den 15 september.
  OBS. Om du har sökt till IB-programmet så står det ingen reservplacering då den antagningen sköts separat. Om du vill vara kvar som reserv på IB ska du ändå kryssa i detta alternativ.
 3. Jag tackar NEJ till erbjuden plats men vill stå kvar som reserv till högre val
  Förtydligande: Om du kryssar i detta alternativ så kommer du inte att ha kvar den plats som du har antagits till. Men du kommer att vara med i reservantagningen till dina högre val som pågår mellan 7 augusti och den 15 september. Om du väljer detta alternativ riskerar du att stå utan gymnasieplats i augusti, så tänk noggrant igenom detta innan du kryssar alternativet.
 4. Jag tackar NEJ till erbjuden plats. Är antagen till:____________
  Förtydligande: Detta alternativ kryssar du endast i om du har fått ett positivt antagningsbesked från ett annat antagningskansli/skola där det framgår att du har erbjudits plats och du hellre önskar den platsen. Fyll i vilken studieväg/skola som du har blivit antagen till.

Jag har sökt ett program men vill byta, hur gör jag?
Det går bra i mån av plats. Är det redan kö på just det programmet som du är intresserad av, kommer du stå som reserv. För att göra ett omval kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Jag vill byta klass, hur gör jag?
Skolorna gör sin respektive klassindelning, för att önska en viss klass så ska du kontakta den skola som du har kommit in på. Notera att klassindelning inte görs enbart baserat på inkomna önskemål utan även andra faktorer spelar in. 

Jag står som reserv, när kommer jag in?

 • Reservantagningen pågår från den 7 augusti till 15 september.
 • Antagningen sker löpande efterhand som det blir ledig plats.
 • Antagningskansliet kontaktar dig via telefon eller e-post för att erbjuda dig plats och då får du ta ställning till erbjudandet.
 • Kontakt sker i turordning. Det vill säga om du har plats 3 som reserv och har tackat ja att stå kvar som reserv på den platsen, och de andra två med reservplats 1 och 2 har tackat nej till platsen kommer du att bli erbjuden plats.

Jag har läst upp betyget under sommaren vad händer nu?
Du är automatiskt med i reservantagningen som görs i augusti.

Hur gör jag om jag ska flytta?

 • Flyttar du till växjö kommun måste du göra ett val.
 • Flyttar du till annan kommun (utanför kronoberg) tar du kontakt med din nya hemkommun.

Här kan du ta del av olika försäkringar och stöd som gäller för dig som ska börja gymnasiet. Här finns information om busskort, inackorderingsstöd med mera.