Biologiska mångfaldens dag

I Växjö uppmärksammas den Biologiska mångfaldens dag – en internationell dag för världens arter. 

Välkommen till Östrabo ekobacke den 22 maj kl 16-19 för att inspireras, träffa andra och få praktiska tips hur biologisk mångfald kan främjas.

Detta händer

16.00 Invigning av Cheryl Jones Fur (MP) från miljö- och hållbarhetsberedningen, Växjö kommun

17.00 Växjös arbete för att bevara biologisk mångfald – Martin Unell, kommunekolog, Växjö kommun

17.30 Praktiska tips till den egna trädgården/balkongen/bostadsområdet – Sofia Asplund,
projektledare, Växjö kommun

Aktiviteter som pågår hela tiden

  • Hur många arter hittar vi i området under dessa tre timmar? Var med och leta, samla och lär dig nya arter med biolog Tobias Ivarsson.
  • Bygg en egen fågelholk, bibatteri eller insektshotell. Ritningar, material och hjälp finns på plats.
  • Fröbyte och plantbyte - ta med dig sticklingar, plantor och fröer som du har för mycket av och få med dig nya sorter hem!
  • Östrabos arrendebostads trädgård, trädgårdsmästare Frida Hector finns på plats och kan berätta om en gammal trädgårdsmiljö i staden.
  • "Livsviktiga träd" - läs trädtavlor i Östraboallén.
  • Arter i odlingen och fjärilsträdgården - titta runt själv och läs på skyltar eller bli guidad av Östrabo Ekobackes personal.
  • Invigning av ett unikt insektshotell, lärare på designprogrammet, Linnéuniversitetet.
  • Försäljning av mat lagad över öppen eld.