Arkiv

I kommunens arkiv finns handlingar som berättar om händelser och förhållanden i Växjö med omnejd från 1862 fram tills idag.

De handlingar som fortfarande är aktuella i verksamheten förvaras i närarkiv och verksamhetssystem. De olika myndigheterna (kommunala nämnder och bolag) har hand om sina egna arkiv fram tills att de överlämnas till arkivmyndigheten och hamnar hos kommunarkivet.

På varje förvaltning finns ett eller flera arkivombud som har hand om myndighetens arkiv.

Kommunarkivet

Hos kommunarkivet förvaras de arkiv som inte längre används i den löpande verksamheten. Här kan du kanske hitta spår av din egen historia - från kvarteret där din gammelmormor bodde till vilket betyg du hade i gymnasiet! 

E-arkiv

Växjö kommun deltar i samverkan mellan kommuner och regionförbund i Kronoberg och Blekinge när det gäller att förbereda införande av e-arkiv. Det vill säga en organisation som kan bevara information digitalt för framtida generationer. Den 1 januari 2015 bildades kommunalförbundet Sydarkivera, som ska arbeta med digital arkivering.

Läs mer om e-arkiv och Sydarkivera

Webbplats för dokumenthantering

Vill du veta mer om hur allmänna handlingar och arkiv hanteras i kommunal verksamhet?

Läs mer på www.vaxjo.se/dokumenthantering

Var finns resten av arkiven från Växjö med omnejd?

Arkivförbund Sydost ger ut en arkivguide med beskrivning av arkiven i länet.

Arkivguiden för Kronobergs län

Det finns också ett nationellt register över arkivbildare på Riksarkivets webbplats.

ArkivDatabas (NAD)

Här kan du söka efter institutioner, personer, orter och arkivinstitutioner och få veta vilka arkiv som finns och vart du ska vända dig för att ta del av materialet i arkiven. Från NAD kan du klicka dig vidare till olika arkivinstitutioners hemsidor och arkivförteckningar som finns publicerade på Internet.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»

Öppettider

Måndag - fredag
kl. 9.00-12.00

Övriga tider efter överenskommelse.

Ring före ditt besök så får du snabb service!

Telefon 
0470-413 70, 0470-413 78, 0470-413 66

E-post Detta är en e-postadress

Fax 0470-79 69 59

Besöksadress
Kulturarvscentrum Småland, Sandvägen 15, Växjö