Regler, taxor och styrande dokument

Det finns många lagar och förordningar som styr kommunens arbete. Kommunen beslutar om allt från avgifter till reglementen för nämnderna.

 

Alla lagar och förordningar finns samlade i det som kallas kommunal författningssamling.

I författningssamlingen finns dokument som har beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, med några få undantag.

Dokumenten är indelade i olika ämnesområden, beroende på innehåll. De olika ämnesorådena finns i menyn till vänster. 

Författningssamlingen uppdateras regelbundet under året.

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»