Stöd och omsorg, e-tjänster och blanketter

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

 

Ikon för e-tjänstInkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift    

Ikon för pdf-blankettStiftelser gällande omsorg

 

Funktionsnedsättning

Ikon för pdf-blankettAvgifter för barn upp till 18 år

Ikon för pdf-blankettAvgifter för vuxna

Ikon för pdf-blankettBegäran om Samordnad individuell plan

 Ikon för pdf-blankettBistånd (SOL) ansökan (socialpsykiatri)

Ikon för pdf-blankettBostadsanpassningsbidrag

Ikon för pdf-blankettDiamanten, intresseanmälan

Ikon formrulär och e-tjänst utan inloggningFöreningsverksamhet för funktionshindrade

Ikon för pdf-blankettHandikappföreningar bidrag

Ikon för pdf-blankettHandikappföreningar Anna Bondes fond

Ikon för pdf-blankettInkomstförfrågan, vuxna 

Ikon för pdf-blankettInkomstförfrågan, barn upp till 18 år

Ikon för pdf-blankettLämna synpunkter om omsorg av personer med funktionsnedsättning 

Ikon för e-tjänstStöd och service (LSS) begäran   

Ikon för pdf-blankettStöd och service (LSS) begäran  

Ikon för pdf-blankettStöd och service (LSS) begäran (barn och familj)

Ikon för pdf-blankettStöd och service (LSS) begäran (socialpsykiatri)

 

Hemsjukvård 

Ikon för pdf-blankettSkadeanmälan till patientförsäkringen
 

Äldreomsorg

Ikon för pdf-blankettAnsökan om nedsättning/befrielse från hemtjänstavgift på grund av dubbla boendekostnader

Ikon för pdf-blankettAvgifter för vuxna

Ikon för pdf-blankett Begäran om Samordnad Individuell plan

Ikon för pdf-blankettBeräkning av hemtjänstavgift i samband med att make/maka flyttar till särskilt boende.

Ikon för pdf-blankettBostadsanpassningsbidrag

Ikon för pdf-blankettDagverksamhet, intresseanmälan

Ikon för pdf-blankettInkomstförfrågan 

Ikon för pdf-blankettLämna synpunkter om äldreomsorg

Ikon för pdf-blankettPensionärsföreningar

Ikon för pdf-blankettStipendier, sök bidrag från stiftelser

Ikon för e-tjänstBistånd (SoL) ansökan  

Ikon för pdf-blankettBistånd (SoL) ansökan

Ikon för pdf-blankettVal av hemtjänstleverantör

Ikon för pdf-blankettVal av särskilt boende 

 

God man och förvaltare

Ikon formrulär och e-tjänst utan inloggningBli god man eller förvaltare, intresseanmälan

Ikon för pdf-blankettFå god man eller förvaltare, egen ansökan 

Ikon för pdf-blankettAnmäla om behov av god man eller förvaltare

Ikon för pdf-blankettFörteckning över egendom

Ikon för pdf-blankettGranskning av boendets kassaredovisning

Ikon för pdf-blankettInkomstschema

Ikon för pdf-blankettKassablad 

Ikon för pdf-blankettKörjournal 

Ikon för pdf-blankettUtgiftsschema

Ikon för pdf-blankettRedogörelse- bilaga till års- eller sluträkning

Ikon för pdf-blankettÅrsräkning - sluträkning för god man och förvaltare 

Ikon för pdf-blankettUttag från överförmyndarspärrat konto, ansök

 Föräldrar/Förmyndare

Ikon för pdf-blankettÅrsräkning - sluträkning för myndling 

Ikon för pdf-blankettFörteckning för myndling 

Ikon för pdf-blankettRedogörelse myndling

 God man ensamkommande barn

Ikon för pdf-blankettFörteckning god man ensamkommande barn

Ikon för pdf-blankettRedogörelse ensamkommande barn

Ikon för pdf-blankettRedogörelse extra arvode ensamkommande barn

Ikon för e-tjänstRedogörelse ensamkommande barn


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00