Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar frågor inom kultur- och fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, Växjö konsthall, Det fria ordets hus, Biljettcentrum, Araby park Arena och vissa andra idrotts- och friluftsanläggningar. Förvaltningen hanterar också stöd till föreningar, institutioner och vissa stiftelser.

 

Gunilla friman förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningenFörvaltningens arbete leds av förvaltningschef Gunilla Friman som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling.

Telefon 0470-410 00 
E-post Detta är en e-postadress

 

 


Organisationen

   


Utvecklingsavdelningen

Gunilla Friman, avdelningschef 
Detta är en e-postadress, 0470-410 00
Avdelningen sköter utredningar, utvecklingsarbete och fastighetsfrågor samt en del större projekt och satsningar.


Admininstrativa avdelningen

Gunilla Friman, tf avdelningschef 
Detta är en e-postadress, tel 0470-410 00
(från 14 augusti övertas tjänsten av Ann-Sofie Nylander)
Avdelningen sköter ekonomi, personalfrågor, nämndsinformation och kommunikation för förvaltningen.


Biblioteksavdelningen

Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef
Detta är en e-postadress, tel 0470-410 00

Huvudbiblioteket i Växjö kommun har i genomsnitt 1100 besökare/öppethållandedag.
Folkbiblioteken i Växjö kommun består av Växjö stadsbibliotek, 8 filialbibliotek, ett minibibliotek och 4 utlämningsställen.
Kontakt: Detta är en e-postadress, tel 0470-414 44


Kultur- och konstavdelningen

Nicolas Hansson, avdelningschef
Detta är en e-postadress, tel 0470-410 00

Verksamheten består bl a av stöd till kulturinstitutioner, kulturföreningar och studieorganisationer, samt till utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Dessutom kulturutbud för grundskolan, förskolan och omsorgen, offentliga kulturarrangemang som Kulturnatten, Vårstad, Scensommar, Valborgmässofirande och Nationaldagsfirande samt verksamhet i Växjö konsthall, Det fria ordets hus och Biljettcentrum.

Kontakt: Detta är en e-postadress, tel 0470-410 00


Fritidsavdelningen

Jessica Råhlin, avdelningschef
Detta är en e-postadress, tel 0470-410 00

Samordnar strategiska frågor och utveckling inom fritidsområdet.
Behandlar ansökningar om stöd till föreningars verksamhet. Arenaservice sköter drift och service på anläggningar som sporthallar, fotbollsplaner, spår- leder och badplatser. 

Kontakt: Detta är en e-postadress, tel 0470-410 00


Kontakta oss»
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 0470-410 00
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»

Öppettider

Måndag - fredag kl. 08.00-16.30

Besöksadress

Västra Esplanaden 18

Postadress

Växjö kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Vi är miljödiplomerade

Miljödiplomering