Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller mentor?

Barn

Är du intresserad och har möjlighet att ställa upp för någon som behöver extra stöd? 

Vi erbjuder stöd, utbildning och ersättning. 

 

Kontaktperson

Du som kontaktperson finns till hands för att stötta någon som har det svårt. Du kan hjälpa till att bryta social isolering och ensamhet.

Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skrivs ett avtal mellan dig och ansvarig nämnd.

Du får ekonomisk ersättning för det arbete du gör och för vissa kostnader du har i samband med ditt uppdrag.

 

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett eller flera barn i ert hem, vanligtvis en eller två helger i månaden.

Ni är ett  stöd för ett barn, tonåring, vuxen person eller familj som kanske har drabbats av sjukdom i familjen, ekonomiska problem,  skilsmässa, missbruk eller ensamstående föräldrar som behöver stöd i sin vuxenroll.

Er stora tillgång är att ni är en stabil familj med sunt förnuft och ett gott hjärta. Ni ska även följa de lagar som finns i vårt samhälle.

Registeruppgifter tas från polis, socialtjänst och kronofogdemyndighet.

När ni får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan er och ansvarig nämnd.

Du får ekonomisk ersättning för det arbete du gör och för vissa kostnader du har i samband med ditt uppdrag.

 

Familjehem

Som familjehem tar ni emot en ny familjemedlem för en längre eller kortare tid. Familjehem kallades tidigare för fosterhem.

Det ställs inga formella krav på blivande familjehem och du kan även som ensamstående förälder vara ett familjehem.

Ni har en stabil social situation samt ett varmt och levande intresse för barn och ungdomar. Det är också viktigt att ha kontakt med de biologiska föräldrarna i samarbete med socialsekreteraren.

När ni får ett uppdrag som familjehem skrivs ett avtal mellan er och ansvarig nämnd.

Registeruppgifter tas från både polis, socialtjänst och kronofogdemyndighet.

Ersättning för uppdraget

Att vara familjehem är ett uppdrag och inte en tillsvidareanställning. Ersättningarna är beroende av gällande basbelopp. Arvodesdelen utgör ersättning för familjehemmets arbetsinsats. Omkostnadsdelen ska täcka familjehemmets faktiska kostnader och är inte en skattepliktig inkomst.

 

Mentor för en ungdom

Många ungdomar saknar en vuxen att prata med om saker som är jobbiga, känns viktiga eller precis vad som helst.

Som mentor träffar du en ungdom två gånger i månaden, cirka 3 timmar varje gång. För att bli mentor krävs att du bland annat går en utbildning under fyra timmar.

Växjö kommun har inlett ett samarbete med Mentor Sverige. Ungdomar i åldern 13-17 år kommer att erbjudas möjlighet att delta i ett 12 månader långt mentorprogram och därför söker vi vuxna över 20 år i Växjö som kan bli mentorer och göra skillnad för en ungdom.

Är du intressserad av att hjälpa till?
Läs mer och anmäl dig på www.mentor.se.

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Förvaltningen arbete och välfärd »
Politiskt ansvar
Nämnden för arbete och välfärd»