Boende för personer med funktionsnedsättning

Om din funktionsnedsättning gör att du inte klarar av att bo i en vanlig bostad finns olika former av anpassade boenden, bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad.

En bostad med särskild service är ditt privata hem och bostaden är anpassad så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det finns två olika varianter av bostad med särskild service, de kallas för servicebostad och gruppbostad.

Servicebostad

En servicebostad är till för dig som behöver viss tillsyn och omvårdnad, men som ändå klarar mycket själv. Om du bor i servicebostad har du tillgång till stöd från personal för det du behöver hjälp med.

I en servicebostad är det flera lägenheter som ligger samlade i samma hus eller nära varandra. I närheten finns en gemensam lokal där du kan umgås.

Du får omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov. Du får också hjälp med att delta i fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön.

För övriga personliga och tillfälliga aktiviteter som till exempel resor, utbildningar eller familjeangelägenheter får du ansöka om tillfällig insats, till exempel ledsagarservice.

Gruppbostad

En gruppbostad är till för dig som har stort behov av tillsyn och omvårdnad. Här finns personal som kan hjälpa dig under hela dygnet.

I en gruppbostad finns det 5 till 6 lägenheter och en gemensam lokal.

Du får omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov. Du får också hjälp med att delta i fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön.

För övriga personliga och tillfälliga aktiviteter som till exempel resor, utbildningar eller familjeangelägenheter får du ansöka om tillfällig insats, till exempel ledsagarservice.

Annan särskilt anpassad bostad

En annan särskilt anpassad bostad är till för dig som behöver en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad, till exempel med låga trösklar, hiss eller stort badrum.

Omvårdnad, stöd eller service ingår inte i boendet. Om du behöver stöd som till exempel personlig assistans eller hjälpmedel, ansöker du om detta.

Vem kan få en bostad med särskild service eller en särskilt anpassad bostad?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ett sådant boende.

Hur får jag en bostad med särskild service eller en särskilt anpassad bostad?

Du själv eller din företrädare ansöker om boende. Din ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett eller via vår e-tjänst.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till en bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med.

Du kan också behöva lämna ett intyg från exempelvis läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om jag inte får någon bostad?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din handläggare.

Vad kostar det?

Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden.

Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring.

Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Du betalar inte för den service och omvårdnad du får.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Omsorgsförvaltningen »
Politiskt ansvar
Omsorgsnämnden»

Avgifter