Särskilda boendena Åbovägen och Norrelid

Händer

Växjö kommun och de kommunala bolagen Vidingehem och Växjöbostäder går vidare med försäljningen av de särskilda boendena Åbovägen och Norrelid i Växjö. En avsiktsförklaring är skriven med fastighetsägaren Hemsö.

Efter att anbud har kommit in är nu en avsiktsförklaring skriven tillsammans med Hemsö, vilket innebär att förhandlingarna förs vidare enbart med dem. Avsikten är att slutliga avtal ska vara underskrivna i september 2017.

Hemsö samarbetar med de två utövare som idag bedriver verksamheterna: Norlandia Care på Norrelid och Attendo på Åbovägen. Avsikten är att de två ska fortsätta bedriva verksamheterna efter försäljningen.

Beslutet att sälja fastigheterna togs av kommunfullmäktige i december 2016. Avtal om försäljningen kan förväntas i september och övergången är planerad till den 1 mars 2018.

Växjöbostäder är idag fastighetsägare för Norrelid och Vidingehem fastighetsägare för Åbovägen. Det bor 72 personer på Norrelid och 44 personer på Åbovägen. De boendes hyreskontrakt, vård och omsorg kommer inte att påverkas av försäljningen.

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Största ägaren i Hemsö är Tredje AP-fonden. Hemsö är den aktör som på bästa sätt uppfyller Växjö kommuns kriterium om att vara långsiktiga och hållbara i sin förvaltning, utveckling och ägande.