Städning och sandupptagning

I centrala Växjö städar vi alla dagar i veckan med sopmaskin och manuell plockstädning. I villaområdena kör vi med sopmaskin tre gånger per år, vår, sommar och höst.  


Sandupptagning 2017

Turordningen för sandupptagningen är:

 • Centrum     
 • Väster, Araby     
 • Öjaby      
 • Sandsbro     
 • Danneborg     
 • Hovshaga, Östra Lugnet     
 • Norr, Hov      
 • Högstorp     
 • Öster      
 • Söder     
 • Teleborg, Vikaholm 

Först sopas cykelvägarna i områdena.

Sandupptagning i de yttre tätorterna börjar i de södra kommundelarna, Ingelstad, och avslutas i de norra delarna, Lammhult.

Kraftigt regn och kyla kan försena sandupptagningen.

Du som är fastighetsägare uppmanas att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen.

Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i ditt område.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Tekniska förvaltningen»
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»