Parkering

Välkommen att parkera och besöka Växjö centrum. Här finns cirka 2 500 parkeringsplatser som regleras med tid och avgift för att skapa god tillgänglighet.

Växjös kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda delas in i två zoner: Zon 1 är det mest centrala läget och högre taxa. Zon 2 innebär parkering strax utanför centrum till en lägre taxa.

Parkeringsplatser och zonindelning hittar du i Växjö kommuns parkeringskarta som finns till höger på den här sidan.

Avvikelser i tid, avgift och betalningssätt kan förekomma.

Var noga med att kontrollera skyltning på respektive parkeringsyta och gata. Observera att det gäller andra bestämmelser för parkering och avgifter i parkeringshus och på tomtmark i privat regi.

Utanför Zon 1 och Zon 2 där särskild skyltning inte finns får du parkera max 24 timmar i ett sträck på vardagar. Undantag gäller dag före söndag och helgdag, vilket innebär att du till exempel kan parkera från fredag till måndag.


Avgifter och tider 

Zon 1
18 kr/timme
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar kl. 9.00-12.00 (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 24 timmar

Zon 1 - Parkeringshus World Trade Center (plan 2)
Infart Södra Järnvägsgatan
18 kr/timme
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar kl. 9.00-12.00
Övrig tid 5 kr/timme
Max parkeringstid 24 timmar
Öppettider: Grindar/dörrar på plan 2 hålls öppna kl. 5.30-23.00. Övrig tid används PIN-kod som du får i samband med att du skriver ut kvitto.

Zon 2
5 kr/timme eller 30 kr/dygn
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar gratis (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 48 timmar alternativt 3 timmar.


Betalningssätt

Mynt och kontokort
Alla parkeringsautomater tar kontokort.
Alla parkeringsautomater tar gamla och nya mynt förutom parkeringshuset i World Trade Center där automaterna är biljettlösa. Här anger du ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och tiden du ska parkera samt betalar med kort. Framöver kan det även bli aktuellt med mobilbetalning i World Trade Center.

Mobil
Om du parkerar på kommunala parkeringsplatserer, gator och torg kan du betala parkeringsavgiften via din mobiltelefon (via P-App eller SMS). På parkeringsautomaterna finns anvisningar om hur du registrerar dig och betalar. Observera att det tas ut en administrativ avgift av mobiloperatören.

Månadskort Zon 2 
Du kan köpa parkeringskort som gäller en eller flera månader på valfri plats i Zon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. Månadskortet kostar 450 kronor per månad och köps hos Växjö kommun (entrén Västra Esplanaden 18). Fakturera skickas till kund. Du kan även köpa en biljett i automaten märkt Månadskort på Västra Esplanaden mitt emot entrén till kommunhuset.


Långtidsuppställning

Zon 2
Uppställning i max 7 avgiftsdygn är möjlig på Norrtullsparkeringen söder om Storgatan.

Parkeringshus World Trade Center
Uppställning i max 8 dygn är möjlig på plan 2. (Minimum 4 dygn á 150 kronor per dygn, därefter 50 kronor per dygn.)


Felanmälan

Vid felanmälan av parkeringsautomat, laddstolpar eller vid akuta parkeringsfrågor, ring 0470-77 49 00.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470- 410 00

Ansvarig förvaltning
Tekniska förvaltningen»
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»