Parkering

Välkommen att parkera och besöka Växjö centrum. Här finns cirka 2 500 parkeringsplatser som regleras med tid och avgift för att skapa god tillgänglighet.

Växjös kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda delas in i två zoner: Zon 1 är det mest centrala läget och högre taxa. Zon 2 innebär parkering strax utanför centrum till en lägre taxa.

Parkeringsplatser och zonindelning hittar du i Växjö kommuns parkeringskarta som finns till höger på den här sidan.

Avvikelser i tid, avgift och betalningssätt kan förekomma.

Var noga med att kontrollera skyltning på respektive parkeringsyta och gata. Observera att det gäller andra bestämmelser för parkering och avgifter i parkeringshus och på tomtmark i privat regi.

Utanför Zon 1 och Zon 2 där särskild skyltning inte finns får du parkera max 24 timmar i ett sträck på vardagar. Undantag gäller dag före söndag och helgdag, vilket innebär att du till exempel kan parkera från fredag till måndag.


Avgifter och tider 

Zon 1
18 kr/timme
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar kl. 9.00-12.00 (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 24 timmar

Zon 1 - Parkeringshus World Trade Center (plan 2)
Infart Södra Järnvägsgatan
18 kr/timme
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar kl. 9.00-12.00
Övrig tid 5 kr/timme
Max parkeringstid 24 timmar
Öppettider: Grindar/dörrar på plan 2 hålls öppna kl. 5.30-23.00. Övrig tid används PIN-kod som du får i samband med att du skriver ut kvitto.

Zon 2
5 kr/timme eller 30 kr/dygn
Vardagar kl. 9.00-18.00
Lördagar gratis (gäller även övriga dagar före helgdagar)
Söndagar gratis
Max parkeringstid 48 timmar alternativt 3 timmar.


Betalningssätt

Mynt och kontokort
Alla parkeringsautomater tar kontokort.
Alla parkeringsautomater tar gamla (t.o.m. 31 augusti 2017) och nya mynt förutom parkeringshuset i World Trade Center där automaterna är biljettlösa. Här anger du ditt registreringsnummer i parkeringsautomaten och tiden du ska parkera samt betalar med kort. Framöver kan det även bli aktuellt med mobilbetalning i World Trade Center.

Mobil/p-app
Betala din parkeringsavgift enkelt och smidigt med din mobil.  Växjö kommun har avtal med tre leverantörer av p-appar så att du kan välja den som passar dig bäst: SMS Park, EasyPark och Parkster. Betalningen görs direkt i mobilen och du kan förkorta eller förlänga din parkeringstid vid behov. Du betalar bara för den tiden du har parkerat. På parkeringsautomaterna finns anvisningar om hur du laddar ner någon av p-apparna och hur du betalar din avgift.

Månadskort Zon 2 
Du kan köpa månadsskort som gäller en eller flera månader på valfri plats i zon 2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. Månadskortet kostar 450 kronor per månad och köps och betalas smidigast via p-app. Företag och organisationer tecknar egna avtal med vald leverantör av p-app. 

Tillsvidare går det även bra att köpa månadskort i automaten märkt Månadskort på Västra Esplanaden, mittemot kommunhuset.

Från och med 1 september 2017 är det inte längre möjligt att köpa månadskort i Växjö kommuns entré på Västra Esplanaden 18.


Långtidsuppställning

Zon 2
Uppställning i max 7 avgiftsdygn är möjlig på Norrtullsparkeringen söder om Storgatan.

Parkeringshus World Trade Center
Uppställning i max 8 dygn är möjlig på plan 2. (Minimum 4 dygn á 150 kronor per dygn, därefter 50 kronor per dygn.)


Felanmälan

Vid felanmälan av parkeringsautomat, ring 0470-77 49 00. Övriga parkeringsfrågor hänvisas till kommunens kontaktcenter på 0470-410 00.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470- 410 00

Ansvarig förvaltning
Tekniska förvaltningen»
Politiskt ansvar
Tekniska nämnden»