Stadsutveckling

Bygge World Trade Center

Växjö växer och det byggs på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens trafik och infrastruktur.

Här hittar du information om våra pågående byggprojekt och vägarbeten. Läs mer om projekten genom att klicka på bilderna.

Våra byggprojekt

ICON Växjö ArenastadenArenastaden Växjö

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Här planerar vi att bygga bostäder, kontor och en ny byggnad som kommer innehålla olika verksamheter och funktioner i 20 våningar.
Läs mer om Arenastaden här.

 


Bredvik bostäderBredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här bygger vi en ny skola och planerar att bygga cirka 400 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.
Läs mer om Bredvik här.

 


Vägarbete Liedbergsgatan

Bussfiler på Liedbergsgatan

Under våren och sommaren pågår arbetet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan. Detta görs för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

 

 


Vårdcentral BäckaslövBäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här bygger vi bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en vårdcentral. 
Läs mer om Bäckaslöv här.

 


Flygfoto HagavikHagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planerar vi att bygga nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.
Läs mer om Hagavik här.


 


Bostäder Hovshaga centrumHovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här planeras det för bostäder, en ny förskola och en pumptrack-bana.
Läs mer om Hovshaga centrum här.

 

 


Ringsberg KristinebergRingsberg / Kristineberg

Ringsberg och Kristineberg är ett centralt beläget område i Växjö med stor utvecklingspotential. En förstudie tas nu fram för utveckla området till ett kulturellt centrum i Växjö. 

 


 

SjöuddenSjöudden

Sjöudden ligger i nordvästra Växjö vid Helgasjön. Här planerar vi att bygga 230 bostäder, en förskola och verksamheter som café, restaurang, kontor och galleri. Läs mer om Sjöudden här.

 


 

Del av snabbcykelvägSnabbcykelväg

Nu byggs kommunens första snabbcykelväg som på sikt ska binda ihop stadens södra delar med Arenastaden och Västra mark. Detta för att höja standarden och göra det enkelt och säkert att cykelpendla.

 


 

Plankarta TelestadshöjdenTelestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.  
Läs mer om Telestadshöjden här.

 

 


 

Bostäder Torparängen Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här planerar vi att bygga 250 bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Läs mer om Torparängen här.

 


Bostäder VikaholmVikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu bygger vi bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 100 bostäder. 
Läs mer om Vikaholm här.

 


Bostäder Välle broarVälle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här bygger vi bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder.
Läs mer om Välle Broar här.

 

 


Växjö stadshus och stationVäxjö stationsområde

Området runt järnvägsstationen i Växjö står inför förändringar. Tre olika projekt kommer att samverka kring framför allt byggnation, som ger nya bostäder, kontor och andra lokaler.
Läs mer om Växjö stationsområde här.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»

Följ oss på Facebook