Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu bygger vi bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 100 bostäder.

Förutom bostäder har vi byggt ett nytt entrétorg, en park, en förskola och en lekplats Vikaholm. Ett äldreboende med trädgård för utevistelse finns också här. Mer information om detta hittar du längre ner på den här sidan.

Villatomter säljs genom anbud från och med hösten 2017

Resterande villatomter på Vikaholm kommer att säljas genom anbud till den kommunala bostadskön. Det betyder att den som lämnar högst anbud blir erbjuden tomt. Skulle det visa sig att två stycken har lämnat samma anbud på samma tomt så är det den som har längst kötid som får erbjudande att köpa tomt. Vi beräknar att sälja de resterande tomterna på Vikaholm under hösten 2017.

Hur påverkar det mig som står i den kommunala tomtkön idag eller planerar att ställa mig i den?

För att du ska kunna lämna anbud på resterande tomter på Vikaholm måste du stå i den kommunala tomtkön. 

Vid anbudsförfarande så är det den med högst anbudssumma som blir erbjuden tomt. Skulle det visa sig att två stycken har lämnat samma anbud på samma tomt så är det den somhar längst kötid som får erbjudande att köpa tomt.

Om inga andra politiska beslut fattas gäller därefter ordinarie försäljningssätt på kommande områden.

Läs mer om regler för anbud på Vikaholm här. 

Kärnhem

Kärnhem bygger etapp 2 med 26 par- och radhus. Lägenheterna är på 105 kvadratmeter som ger familjen upp till 4 sovrum. Ett hem med carport, förråd, trädgård och uteplats med trätrall. I bostadskvarteret finns en idyllisk pergola, växthus och plats för umgänge, cykelförråd och liten verkstad. Planerad inflyttning våren 2018.

Läs mer om projektet på Kärnhems webbsida.

Kärnhem

Bygga Bostäder

Bygga Bostäder bygger 72 välplanerade lägenheter i punkthus med stora balkonger. Kring husen ska det finnas gott om markytor som möjliggör för umgängesytor och kanske en kolonilott till den som är intresserad av odling. Planerad inflyttning hösten 2018. 

Läs mer om projektet på Bygga Bostäders webbsida.

Bygga Bostäder

GBJ bygg

GBJ bygg bygger för 14 moderna kedjehus i bostadsrättsform. Här bor du i ett kedjehus i två plan med en grön liten täppa, carport och förråd. Husen har en tydlig miljöprägel som lågenergihus och gröna sedumtak på sidobyggnader. Till besökande gäster finns gästparkeringar i kvarteret. Beräknad inflyttning hösten 2017.

Läs mer om projektet på GBJs webbsida.

GBJ

Myresjöhus

Myresjöhus planerar för ytterligare tre etapper på Vikaholm. Det blir parhus, radhus och två fyravåningshus. Totalt 48 lägenheter i storlek 68-120 kvadratmeter. Bygget av första etappen pågår med planerad inflyttning sommaren 2017.

Läs mer om projektet på Myresjöhus webbsida.

Myresjöhus

Hem 1

Hem 1 planerar att bygga 13 välplanerade 2-planshus på 125 kvadratmeter. Planlösningen uppfyller höga krav på tillgänglighet och ska passa alla, från ung familj till det äldre paret. Planerad inflyttning våren 2018.

Läs mer om projektet på Hem 1 webbsida.

Hem1

Miljösmarta Hus

Miljösmarta hus och Hasselgrenshus 1 planerar att bygga 19 bostadsrätter på 180 kvadratmeter. Det blir radhus med fräsch tidsenlig design och en både praktisk och estetisk planlösning. Ett gemensamt orangeri och äppeläng kommer också att kunna nyttjas. Planerad byggstart hösten 2017.

Läs mer om projektet på Miljösmarta hus webbsida.

Hasselgrens hus

Boklok (Skanska)

Boklok planerar att bygga 67 hyreslägenheter som kommer att bli ett till fyra rum och kök. Husen byggs med solceller på taken. Här kommer det dessutom att bli ett växthus för de boende samt några parkeringar med laddstolpar. Planerad byggstart hösten 2017. 

Läs mer om projektet på Bokloks webbplats.

Boklok

Entrétorget - färdigbyggt

Entrétorget är en infart till området och förenar Allmogevägen med Vikaholmsallén. Här finns det flera bänkar och cykelställ där du kan parkera din cykel och ta bussen in till centrum. Busshållplatsen ligger mitt på torget och här går täta turer in till Växjö centrum. På torget finns det mycket träd och buskar exempelvis dubbelblommande körsbär, smultron, skogsfryle, revsuga och vildvin som klättrar på ställningarna. Torget blev klart sommaren 2015.

Entrétorget vikaholm

Parken Savannen - färdigbyggt

Den nya parken ligger precis söder om Vikaholms nya förskola och den hämtar inspiration från Afrikas vackra savanner. I parken finns det bland annat en damm, trädäck och planterade blommor, träd och buskar - även ätbara! Vad sägs om fläder, smultron och backtimjan? Det har även byggts en trälabyrint och en stenlabyrint i två olika grandungar i parken som ska fungera som naturliga lekplatser för barn. Parken blev klar vintern 2014.

Savannen park vikaholm

Vikaholms förskola - färdigbyggt

Förskolan är byggd i två plan och ligger bredvid parken Savannen och naturområdet i västra delen av Vikaholm. Förskolan har plats för 160 barn fördelat på åtta avdelningar. Förskolan blev klar vintern 2014.

Förskola vikaholm

Lekplatsen Sagolandet - färdigbyggt

Lekplatsen ligger mellan Sätervägen och Skottvägen. Lekplatsen har temat Sagolandet med stadsmur i trä, en stadsport och små lekhus runt torget. På en kulle utanför stadsmuren står ett torn där man kan hålla utkik. Grusplanen intill har byggts om till ett kulligt fantasilandskap där man både kan leka riddare och åka pulka. Lekplatsen blev klar sommaren 2013.  

Längre söderut har vi byggt en dagvattendamm för att jämna ut och rena regnvatten från tak och gator på Vikaholm och delar av Teleborg. Dammen har utformats för att bli ett trevligt utflyktsmål med promenadvägar, äppelträd och sittplatser.

Sagoloandet vikaholm

Bakgrund och fakta om projektet

Vikaholm är ett populärt strövområde med hagar, ängar och skog ner mot Södra Bergundasjön. I området finns två av de äldre torpen på Teleborg, Sallhagen och Petersburg. De kommer att bevaras medan torpet Vikaholm tyvärr inte finns kvar då det förstördes i en brand i början av 1990-talet. Av de två torp som ingår i Vikaholmsområdet har Petersburg verksamhet, eftersom Friluftsfrämjandet är aktivt i det torpet. Sallhagen förvaltas av Växjö kommun och man planerar nu tillsammans med omsorgsförvaltningen någon form av verksamhet med odling. 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»

Läs nyhetsbrevet

Vikaholm nyhetsbrev