Bussfiler på Liedbergsgatan

Vägarbete Liedbergsgatan

Vecka 32 fortsätter arbetet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan. Detta görs för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Under hösten 2017 bygger vi den sista etappen i projektet med att bygga bussfiler på Liedbergsgatan. Arbetet kommer att innebära avstängningar och omledningar.

Växjö kommun uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.

Aktuella avstängningar

Under projektets första tre veckor (vecka 32-34) stängs sträckan mellan Sommarvägen och Brittsommarvägen av för södergående trafik. Biltrafiken leds då om via Dalbovägen och Kungsvägen.

För bussresenärer kan detta leda till 3-4 minuter längre restid. Busshållplatsen vid korsningen Brittsommarvägen/Sommarvägen tas bort. Läs mer på Länstrafiken Kronobergs webbplats.

Även gång- och cykeltrafik kommer att ha svårt att passera vid vägarbetet och vi uppmanar alla att följa skyltning på plats.

Mellan vecka 35 - 40 kommer samma sträcka att vara avstängd i båda körriktningarna. För infart till Sommarvägen uppmanas trafikanter att följa skyltning på plats.

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras. På www.vaxjo.se/trafikstorningar finns aktuell information om arbetena under hela byggtiden.