Övergångsställen på Hejaregatan och Smedjegatan

Övergångsställe Östra Lugnet

Efter önskemål från allmänhet och verksamheter bygger vi tre nya övergångsställen i anslutning till korsningen Hejaregatan/Smedjegatan.

Vi gör detta för att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten i området.
Arbetet kommer att starta på onsdag vecka 32 och beräknas pågå i cirka 4 veckor.

Alla fastigheter i anslutning till arbetsområdet kommer att vara tillgängliga men med viss påverkan på in- och utfarter.

Bil-, cykel- och gångtrafik kommer att kunna passera arbetsområdet under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet på delar av Hejaregatan och Smedjegatan.

Här kan du se en bild på var övergångsställena byggs.