Stipendier och priser

Växjö kommuns kulturpris och kulturstipendier


Växjö kommuns kulturpris är en belöning för insatser inom kulturella områden. Växjö kommuns kulturstipendier delas ut som stimulans till framtida kulturgärning. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om mottagare av kulturstipendium och kulturpris.
 
Kulturstipendium
Ansökan om Växjö kommuns kulturstipendium skall ha inkommit senast 1 mars aktuellt år. Du söker stipendiet för egen räkning. Kulturstipendier kan tilldelas personer som fyller max 25 år under aktuellt ansökningsår, och som har en tydlig koppling till Växjö kommun.
Ansökan ska göras på en särskild blankett som kan beställas på telefonnummer 0470-410 00 eller hämtas från denna sida. Som bilaga till ansökningsblanketten finns även bestämmelserna för kulturstipendiet.
 
Kulturpris
Förslag på mottagare av Växjö kommuns kulturpris ska ha inkommit senast den 1 mars aktuellt år och innehålla motivering, uppgifter om den föreslagnes anknytning till Växjö kommun, samt förslagsställarens namn och adress. Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Du kan inte föreslå dig själv som pristagare.


Skicka ditt förslag till kultur- och fritidsförvaltningen. 

E-post:
Detta är en e-postadress 
Adress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö
 
Vid frågor kontakta Växjö kommun på tel 0470-410 00. 
 

Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen»
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»

Grattis till årets mottagare av pris och stipendier!