Cykel- och vandringsleder

Upplev Växjös vackra och kulturhistoriska omgivningar på två hjul eller vandra på några av våra fina leder.

Växjö Turistbyrå kan ge information om alla de spår och leder som finns i kommunen. 

turistbyrån


Att cykla utanför cykellederna

Det är härligt och tillåtet att cykla i naturen enligt allemansrätten så länge det inte orsakar störning eller skada hos människor, djur eller på natur.

Var uppmärksam på att cykling kan orsaka skador på framförallt blöt och mjuk mark samt om dina cykeldäck ofta passerar samma sträcka eller samlat i större grupper.

Observera att el-cyklar, Segways och andra motoriserade fordon inte ingår i allemansrätten (enligt Naturvårdsverket). Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren.

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer och därför måste du visa stor hänsyn mot alla besökare till fots som har företräde här.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen»
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»

Sök efter aktuella föreningar

Länk till föreningsregister »

Teleborgshallen