Friluftsområden

I och runt Växjö stad finns ett flertal större, gröna områden för det rörliga friluftslivet.

Här finns möjlighet till motion och friluftsliv av olika slag. Områdena används för olika ändamål beroende av karaktär och läge. Vissa är tydligt riktade mot friskvårdsaktiviteter, fysisk ansträngning eller motion. Andra används för samvaro i natursköna miljöer, där platser för picknick och lek är av stor vikt, och vilsam utevistelse med lugn, ro och återhämtning står i fokus.

Klicka på önskat område i kartan för att läsa mer. Du kan också använda länklistan till höger.

Besök också gärna Länsstyrelsens webbsida för mer information om friluftsområden och naturreservat.

Tofta Notteryd Fyllerydsskogen Hollstorp Telestad Bokhultet Jonsboda Kvälleberg Öjaby norra Evedal Araby - Kronobergshalvön Helgö Hissö Tofta