Boende

Nybyggnation Växjö stationsområde

Växjö växer och det byggs som aldrig förr på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens trafik och infrastruktur.

I Växjö finns många olika typer av boende, i staden eller utanför med bra pendlingsmöjligheter. Regionen har blivit ett centrum för att bygga billigt, energisnålt och höga hus i trä. De kommande åren förväntas fler är 3 000 bostäder byggas på Växjö stationsområde, i Arenastaden, på landsbygden eller något annat av våra mångabarn leker framför hus bostadsutvecklingsområden.

Mer information

Hitta boende

Villatomter

Bygga nytt

Stadsutvecklingsprojekt

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00