Företagsbesök

Att möta dig som företagare är viktigt för oss på Växjö kommun. Under en vecka på hösten och en på våren är därför vi på näringslivskontoret samt den politiska ledningen ute på företagsbesök. Det brukar sammanlagt bli cirka 80 besök på ett år.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att ta del av synpunkter och idéer samt få information om företaget och dess framtidsplaner. Vi på kommunen får även höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Synpunkterna kan handla om allt från mark och lokaler till skola och trafiksituationen. Vi tar sedan dessa synpunkter vidare till rätt förvaltning och återkopplar alltid till företagen. 

Nästa företagsbesök blir 24-28 april 2017.  Här kan du se vilka företag vi besöker!


Kontakta
:

Annelie Bohman, näringslivsservice.
Tel. 0470-415 90
Detta är en e-postadress

 

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»