Kontakta näringslivskontoret

Vi på Växjö kommuns näringslivskontor hjälper företag med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling.

Här kan du läsa om vem som gör vad och vilken service vi kan stå till tjänst med. Vi ser fram emot att höra från dig!


Thomas Karlsson, näringslivschef.
Leder och utvecklar verksamheten.
Tel. 0470-414 02
Detta är en e-postadress


 

 


Johan Thorsell
, verksamhetsutvecklare för kommunkoncernens arbete med träbyggnadsfrågor. Vd Sustainable Småland.
Tel. 0470-415 98
Detta är en e-postadress
 
Jesserina Flores
, näringslivsutvecklare för sociala företag, socialekonomi och social entreprenörskap. Arbetar även med framtagandet av kommunens kemikalieplan.
Tel. 0470-419 40
Detta är en e-postadressJan Söderström, näringslivsutvecklare, företagslots. Medverkar i diverse företags- och branschnätverk och utvecklingsprojekt. Internationella kontakter.
Tel. 0470-430 71
Detta är en e-postadress

Björn Collin, näringslivsutvecklare, företagslots.
Etableringsärenden, mark och lokaler.
Tel. 0470- 415 87
Detta är en e-postadress


Karin Andersson, projektledare. Samordnar Nätverket Expansiva Växjös mötesplatser t ex frukostträffar. 
Tel. och mobil: 0470-79 60 54
Detta är en e-postadress
 

Tina Erlandsson, projektledare/kommunikatör. Nyhetsbrev, webb och sociala medier. Projektledare för Växjö kommun i Almedalen och marknadskoordinator för MAT2017.
Tel. och mobil: 0470-414 17
Detta är en e-postadress

Therése Friman
, landsbygdsutvecklare. Leader-projekt, bredbandsutbyggnad, samverkan med samhälls- och företagarföreningar. Just nu mammaledig. Kontakta istället Joakim Hedvall, Detta är en e-postadress, 0470-411 76

 
Charlotte Sköldberg
, näringslivsutvecklare IT, e-handel och logistik, företagslots, processledare för Nätverket Expansiva Växjö.
Tel. 0470-414 82
Detta är en e-postadress

 
 
Annelie Bohman
, näringslivsservice. Svarar på frågor om näringslivet, mark- och lokalregistret och företagsregistret.
Tel. 0470-415 90
Detta är en e-postadress


 Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»