Kostnadsfri energicoachning

Vill du få ner dina energikostnader?

Energikostnader kan vara en stor del av ett företags kostnad.
Nu har du chansen att få kostnadsfri energicoachning som hjälper dig att minska din energianvändning som leder till ökad lönsamhet och samtidigt bidra till minskad miljöpåverkan!

- har du en energianvändning på mindre än 300Mwh/år?
- vill du få kunskap om lönsamma energi-och klimatåtgärder?

Växjö kommun med stöd från Energimyndigheten driver ett treårigt EU-projekt inom energieffektivisering som riktar sig till små och medelstora företag som har en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh). Ditt företag kan få kostnadsfritt stöd från en energi-och klimat coach för att få en effektivare energianvändning.
Att delta innebär inte enbart ett minskat behov av energi – utan också besparingar och andra fördelar för medverkande företag.

Anmäl ditt intresse innan den 19 juni för din medverkan till hösten. Antal platser är begränsad, först till kvarn.

 

Mer information finns på:

http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/

 

Är du intresserad?

Kontakta

Jesserina Flores
Tel. 0470-419 40
Detta är en e-postadress