Norremark - ett centrum för framgångsrika företag

Det händer mycket på företagsfronten på och kring Norremark. Vi vill dela med oss en del av det som är på gång. Välkommen till en träff för dig som är företagare på Norremark!

Vi har bett ett par nya företag att presentera sig och sina tankar om sin etablering och om Växjö, XLLNC och Systembolaget. Det finns också tid att ställa frågor och ge synpunkter under programmet, men också efteråt till oss som är där.

När: Torsdagen den 27 april kl 16.00 – 18.00.  Fika finns framdukat från kl 15.30. 
Var: Villa Viks matsalar, Lenhovdavägen 72.

Program
Från kl 15.30 finns kaffe och macka framdukat.
Välkommen
Anna Tenje, berättar från sin horisont om det som händer i Växjö just.
Systembolaget – i ny design
Hur tänker de om sin etablering, sortiment och butik? Jenny Ernstsson, butikschef.
XLLNC – nytt företag på Norremark
Lars Cederhag, berättar om XLLNC och varför de valde att etablera sig här.
Planer för Norremark
Paul Herbertsson, planeringschef Växjö kommun, informerar.
Ny återvinningscentral och återbruksby
Anders Lundgren, projektledare, berättar.
Etableringar
Björn Collin, näringslivskontoret, berättar vad som är på gång.
Det finns plats för frågor och dialog. Förutom personer i programmet finns också P-O Löfberg, trafikplaneringschef i Växjö kommun, med på mötet.

Anmäl dig här senast den 26 april!

Varmt välkommen!

Anna Tenje
Kommunstyrelsens ordförande