Bostadsrätter för småindustri på Norremark

Fastighetsbolaget Werkstaden utvecklar, säljer och hyr ut lokaler i bostadsrättsform för småföretagare.
– Ett betydligt smartare alternativ än att hyra, säger Andreas Ohlson, vd för Werkstaden.

Affärsidén är att sänka småföretagens lokalkostnader och erbjuda en värdebeständig investering i fastigheten.
Kommersiella lokaler i bostadsrättsform är ett etablerat koncept sedan tio år tillbaka.
– Vi valde att etablera oss i Växjö för att det är en expansiv stad i tillväxt med ett rikt näringsliv och många entreprenörer. Dessutom lyckades vi lägga vantarna på en fantastisk tomt nära tätorten precis intill en större trafikled, säger Andreas Ohlson.

I första skedet blir det 18 moduler i två våningsplan på Norremark. Varje modul är 200 kvm varav 100 kvm verkstadsyta med egen industriport och parkeringar. Werkstaden har redan reserverat flertalet enheter till bland annat hantverkare, byggföretag och privatpersoner som vill investera i fastigheten och tjäna pengar på andrahandsuthyrning.

– Det är billigare att vara sin egen hyresvärd, man kan grovt räkna med att sänka sina lokalkostnader med minst hälften och då är avgiften till föreningen plus kapitalkostnader och amorteringar inkluderade, säger Andreas Ohlson.
Byggstart är planerad till hösten med inflyttning våren 2018.

Läs mer, se läget och bilder på www.werkstaden.se