Nu växlar vi upp träbyggandet i Växjö

Johan Thorsell är ny verksamhetsutvecklare för Växjö kommunkoncerns arbete med träbyggnadsfrågor. Hans uppdrag innebär att ta frågorna kring träbyggnation vidare till nästa nivå steg och att utveckla vår träbyggnadsstrategi.

I Växjö prioriterar vi helt enkelt byggande i trä och vill vara den där kommunen, som driver dessa frågor framåt. Johan kommer också att arbeta för att inspirera det lokala och regionala näringslivet till utveckling inom träbyggandet och föra kunskap och forskningsresultat kring träbyggnation vidare till olika intressenter.
 
Vår förhoppning är att frågorna kring trä blir en naturlig del i arbetet hos många och att vi kan inspireras till att samverka. Johan har lång erfarenhet av att arbeta i samarbete med näringslivet på olika sätt, bland annat inom Växjö kommunkoncern, och vet hur mycket det kan ge att arbeta tillsammans. Att utveckla träbyggandet är viktigt, inte bara för Växjö kommunkoncern, utan för näringslivet och självklart också för miljön.
 
Om du vill veta mer, har frågor eller synpunkter på det vi gör är du varmt välkommen att kontakta Johan på  Detta är en e-postadress

Om du är intresserad av att få utskick gällande Växjös träbyggande, anmäl dig här!