Störst tillväxtvilja i Kronobergs län

Näringsliv i Växjö

Företagen i Kronobergs län visar större tillväxtvilja än rikssnittet. Hela 92 % av länets företag uppger att de vill växa jämfört med rikets 84 %. Det visar en undersökning som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.


- Det är jätteroligt att företagen i Kronobergs län har en positiv inställning till att växa och att man höga ambitioner, att ta marknadsandelar, anställa fler, produktutveckla och exportera, säger Almis VD Catharina Värendh Boson. Extra roligt är det att Kronobergs län har den allra högsta tillväxtviljan i landet. Det är också intressant att tillväxtviljan ökat markant sedan föregående års undersökning. Den stora anledningen är konjunkturen, det är högt tryck just nu, inte minst i industrin och bland It-företagen och företagsledarna känner att det är vind i seglen.


Undersökningen visar att företagets storlek ofta styr tillväxtambitionen. Företag med två eller fler anställda har tillväxtambitioner i högre grad jämfört med enmans företag. 60 % av de företag som uppger att de vill växa vill göra det inom tre år. Vidare visar undersökningen att en stor del av företagen har ambitionen att lansera en ny produkt/tjänst inom tre år, att potentialen för svensk export är stor och att 76% av företagen inte anser sig ha behov av ytterligare finansiering.


- Det finns väldigt många företag i länet som är skickliga och som är mycket konkurrenskraftiga. Undersökningen är ett uttryck för att vi har fantastiska företag i länet. Smolket i bägaren är att det för många företag är svårt att hitta rätt personal. Undersökningen är ett kvitto på att vi satsar på rätt insatser när vi arbetar med företag som vill växa. Under de senaste två åren har vi varit ute i över 300 företag och diskuterat tillväxtambitioner och över 100 företag har deltagit i våra utvecklingsprogram.


Läs mer om undersökningen på Almis webb.