Mark & lokaler

I Växjö finns flera industriområden med ledig mark och flera attraktiva handelsområden för etableringar. Näringslivsservice förmedlar kontakter och ger tips.

Vill du, följer vi med ut och tittar på aktuella områden. Ekeberg är vårt nyaste område och omfattar ca 400 ha.

 

Kontakt

Björn Collin

Tel. 0470-415 87

E-post Detta är en e-postadress

 

 


Annelie Bohman

Tel. 0470-415 90

E-post Detta är en e-postadress

 


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Har du önskemål om lokal?