Sök på webbsidor och dokument på Näringliv

211 träffaralla sidor inom Näringsliv

 • 1.Näringsliv

  Fler nyheter - Störst tillväxtvilja i Kronobergs län - 2017-07-06 - Företagen i Kronobergs län visar större tillväxtvilja än rikssnittet. Hela 92 % av länets företag uppger att de vill växa jämfört med rikets 84 ...

 • 2.Hållbarhet & miljö

  En förutsättning för hållbart företagande är att välja att arbeta miljöinriktat och det finns en hel del du kan göra för att miljöanpassa ditt företag. Här får du som företagare energi- och klimatrådgivning och du hittar allt du behöver ...

 • 3.Starta företag

  Tack för att ditt företag väljer att satsa i en av Sveriges mest miljövänliga och expansiva kommuner! Det är ett bra val, inte bara för det goda företagsklimatets skull, utan också för att ditt företag får stöd på vägen. Vi på Växjö ...

 • 4.Sök företag

  I Växjö kommun finns många små och medelstora företag inom en mängd olika branscher. Med hjälp av företagsregistret kan du söka företagare, kunder, konsulter och andra resurser. Registret är kostnadsfritt och uppdateras kontinuerligt. De ...

 • 5.Upphandling & e-handel

  När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. De undantag som finns är få och kan sällan användas. Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU) talar om hur det ska gå ...

 • 6.Mark & lokaler

  I Växjö finns flera industriområden med ledig mark och flera attraktiva handelsområden för etableringar. Näringslivsservice förmedlar kontakter och ger tips. Vill du, följer vi med ut och tittar på aktuella områden. Ekeberg är vårt nyaste ...

 • 7.Driva & utveckla

  Har du en idé du vill utveckla? Eller vill du möta marknadens krav genom t ex kompetens- eller produktutveckling? I så fall ska du kontakta Växjö kommuns företagslotsar som ger stöd åt företag samt medverkar till expansion och utveckling. Lotsarna ...

 • 8.Tillstånd & anmälan

  Vilka regler gäller? Behöver du söka tillstånd? Här hittar du blanketterna och ansökningshandlingarna. Här hittar du en sammanställning över tillfällen då det krävs tillstånd som du kan söka hos Växjö kommun och de kommunalförbund som ...

 • 9.RSS prenumeration

  Du har möjlighet att prenumerera på våra nyheter och andra sidor på två olika sätt, antingen som ett e-postmeddelande eller som RSS. - Prenumerera på nyheter som RSS-flöde här. - Prenumerera på information som e-post här. - Senast uppdaterad: ...

 • 10.Kostnadsfri energicoachning

  Vill du få ner dina energikostnader? Energikostnader kan vara en stor del av ett företags kostnad. - Nu har du chansen att få kostnadsfri energicoachning som hjälper dig att minska din energianvändning som leder till ökad lönsamhet och samtidigt ...

Politiker och partier

Här presenteras de politiska partier som sitter i kommunfullmäktige i Växjö kommun. 

Här kan du hitta politiker och förtroendevalda för att få reda på
vilka uppdrag de har och vilka deras kontaktuppgifter är.

Partiernas egna webbplatser
Sverigedemokraterna

Klicka på knappen "förtroendevalda" och söka sen på namn.

Diariet - sök i

Här kan du söka efter dokument som registrerats efter den 7 oktober 2014. 

Vissa av dokumenten finns som filer medan andra bara finns med namn och registreringsdatum.
Är du intresserad av att ta del av dokument som inte är publicerade är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Så här söker du

 1. Välj i dropplistan "Alla beslutsinstanser" vilket diarium du vill söka i.
 2. Välj från vilket datum du vill söka samt till vilket datum du vill söka.
 3. Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden" eller "Möten".
 4. Skriv in ett sökord om du vill förfina träffen.
 5. Klicka på knappen Sök.

Behöver du hjälp ring kontaktcenter, tel. 0470-410 00