Tillstånd & anmälan

Vilka regler gäller? Behöver du söka tillstånd? Här hittar du blanketterna och ansökningshandlingarna.

Här hittar du en sammanställning över tillfällen då det krävs tillstånd som du kan söka hos Växjö kommun och de kommunalförbund som Växjö kommun är medlem i. Som företagare har du själv ansvar för att lagstiftningen följs. Det gör du med ett dokumenterat system för egenkontroll. Du bedömer riskerna, vidtar åtgärder och skapar rutiner för din verksamhet.

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW   X  Y  Z  Å  Ä  Ö
 
 
 
 
 
 
 

Godkännade av livsmedelsanläggning
Grävtillstånd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Förvaltningen arbete och välfärd »
Politiskt ansvar
Nämnden för arbete och välfärd»