Så arbetar Växjö kommun med bosättningslagen

Sedan 1 mars 2016 finns en lag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Syftet med lagen är att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra deras möjligheter att komma in i samhället och arbetsmarknaden.

Enligt bosättningslagen ska Växjö kommun under 2017 tillhandahålla bostad till 197 nya svenskar med uppehållstillstånd. Hela kommunen ska bidra till en bra integration och kommunens bolag och förvaltningar har ett gemensamt ansvar att hitta bostäder.

De personer som anvisas till Växjö enligt bosättningslagen erbjuds ett etableringsboende som man har rätt att behålla under tiden, dock högst två år, som man deltar i kompetenshöjande aktiviteter i etableringen som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Under den tiden är kommunens krav att man aktivt söker annan bostad, är positiv till samboende och att man i kontraktet avsäger sig besittningsrätt för boendeplatsen. För en sådan boendeplats betalar hyresgästen marknadsmässig hyra.

Efter att halva året gått har kommunen löst boende för många av de 197 personerna, på olika platser i kommunen. Från i höst kommer man även att använda sju rum på Ingelshov 2 och sex lägenheter på Gamla Växjövägen 21 E som alla står tomma redan idag. De lediga rummen på Ingelshov 2 har en egen ingång och har tidigare hyrts ut till elever på naturbruksgymnasiet. Lägenheterna på Gamla Växjövägen 21 E ligger i ett hyreshus som har seniorlägenheter, men som det i dagsläget inte finns någon kö till.

Arbetet fortsätter nu för att säkra bostäder, även för framtiden. Bland annat kom Växjö kommun och Migrationsverket i juni överens om att Migrationsverket ska lämna 26 lägenheter som de idag hyr av Vidingehem innan 31 december 2017. Dessutom ska de fram till 30 juni 2019 lämna ytterligare 27 lägenheter. De lägenheter som omfattas finns i Braås och Lammhult men då Växjö kommuns ambition är att ha en god spridning av etableringsboenden i hela kommunen, kommer dessa lägenheter inte nödvändigtvis användas som etableringsboende.

För 2018 finns ingen prognos för hur många personer som anvisas till Växjö kommun enligt bosättningslagen.


Vill du läsa mer om Växjö kommuns arbete med integrationfrågor är du välkommen att läsa det här.