Litterära citat som konst

Den som promenerar i Växjö centrum trampar på litterär mark.

Växjö kocitat i gatanmmun satsar på att med hjälp av konstnärerna i FA+ gestalta trottoaren längs ”Kulturstråket” (Storgatan och Västergatan) med citat av författare med Kronobergsanknytning.

Formuleringarna av Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist och Elin Wägner är bokstavligt och bildligt talat huggna i sten.

Till en mer föränderlig stadsbild bidrar ljusprojiceringarna på bibliotekets utefasad, som invigdes på Kulturnatten i januari 2012 av den Växjöbördige författaren Johannes Anyuru. Dessa författarcitat lyser från skymning till gryning och byts mot nya var tredje månad.


Kontakta oss»
Växjö konsthall
Telefon 0470-41475
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»