Trummen Land Art

Snöstjärnor av Bandolin

Trummen Land Art är Växjö kommuns satsning på konst, natur och friluftsliv runt sjön Trummen. Under en treårsperiod ska annorlunda och spännande mötesplatser etableras i området. Kommunens naturtillgångar ska tas till vara på och vara tillgängliga för rekreation, aktivitet och upplevelse.


I första etappen av Trummen Land Art ingår Sportstråket och Gyrokompassen.

Sportstråket, som invigdes i november 2012, är ett asfaltbelagt stråk runt sjön. Gångvägen har blivit utsmyckad med 91 uppförstorade papperssnöstjärnor. Barn vid skolor och förskolor i omnejden har själva fått vika papper och klippa ut stjärnorna, var och en av dem unik, och sedan har dessa förstorats och placerats ut längs med vägen. Sportstråket ska ge möjlighet till aktiviteter och rekreation där konst och kultur är en del av upplevelsen.

gyrokompassenGyrokompassen är en stor gräsbeklädd jordskulptur nära strandkanten och de gamla ekarna vid Sigfridsområdet. Med sin rejäla storlek, en diameter på 25 meter, är detta verk som en del av naturen där det växer upp i cirklar. Med sina gräsbeklädda lager i olika lutning och eleganta linjeföring bidrar skulpturen till en meditativ och suggestiv miljö som skapar en attraktiv mötesplats.

Konstnären bakom verken heter Gunilla Bandolin, en framstående konstnär när det gäller storskaliga utomhusverk med naturen och landskapet i fokus. Hon vill göra konstverk som ska användas, inte bara tittas på.

Trummen Land Art är ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden i Växjö kommun.


Kontakta oss»
Växjö konsthall
Telefon 0470-41475
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»