Etapp 1: Durus och Mollis

 
 

Statyer vid VäxjösjönSkulpturen Durus och Mollis av Monika Gora kom på plats hösten 2008.

Fantasigestalterna, lysande under dygnets mörka timmar, är den första etappen i konstprojektet Växjö Art Site.

 

Gora berättar om verket

”Durus och Mollis är ett par mjukt modellerade former som står intill den vackra Växjösjön – i dialog med träden, med förbipasserande, med sjön, och inte minst med varandra…”

”…Jag uppehåller mig länge vid lindplanteringen. Det är en mycket vacker plats att betrakta sjön från, att stanna till på. Det är en plats som gör mig upprymd. Ett värdefullt kulturarv för Växjö att bevara och värna om i stråket runt sjön... "

 

Om Monika Gora

Monika Gora (född 1959) har arbetat som landskapsarkitekt och konstnär med eget kontor, GORA art&landscape, sedan 1989. Hon har en landskapsarkitektexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Innan hon startade sitt eget kontor gjorde hon långa studie- och arbetsresor i Australien, Kina, Indonesien, Nederländerna, Nya Zeeland och Nordamerika.

Monika Gora var ledamot av Rådet för arkitektur, form och design (2004-2008) och sitter i juryn för Skånes Arkitekturpris. I sin praktik har hon systematiskt valt egna vägar – experimentella och utmanande – och samtidigt kunnat finna praktiska och applicerbara lösningar.


Kontakta oss»
Växjö konsthall
Telefon 0470-41475
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»