Utställningar

Växjö konsthall har två utställningslokaler: Västra hallen och Norra rummet. Utställningar sker parallellt i de båda lokalerna.

Den 30 juni öppnar utställningen Why Graffiti? med Boys Crew, Futuro Berg, Ligisd & Leon, Marvel & Wena, Shora, Sarah Button, Spinneriet: Urban konst, i Västra hallen.

I Norra rummet visas Bim Erikssons utställning Babyfett.


Kontakta oss»
Växjö konsthall
Telefon 0470-41475

Ansvarig förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen»
Politiskt ansvar
Kultur- och fritidsnämnden»