Aktuellt i projektet

Södra stationsområdet

HSB bygger första och andra etappen bostäder. Etapp 1 blev inflyttningsklar januari 2017. Nu pågår bygget av andra etappen.

Kärnhem och Skanska bygger bostadsrätter intill World Trade Center Växjö. Lägenheterna beräknas inflyttningsklara under våren 2017. 

Växjöbostäder bygger 43 hyresrätter som beräknas inflyttningsklara i slutet av 2017. 

Riksbyggen kommer under hösten 2016 att börja bygga etapp 1 av sammanlagt 136 bostadsrätter på området. Lägenheterna beräknas inflyttningsklara under 2018.

Södra bantorget blir en plats för att hämta och lämna resenärer. Här kommer ersättningsbussar att stanna när tåget inte går. Bygget pågår och beräknas klart sommaren 2017. 

Här kan du läsa mer om de olika projekten på södra stationsområdet.


Norra stationsområdet

Detaljplanen för norra stationsområdet har nu vunnit laga kraft vilket innebär att området kan börja bebyggas. 

Kortfattat innebär förslaget för den nya detljplanen för norra stationsområdet:

  • Nuvarande resecentrum rivs och ersätts av nytt.
  • Ny lösning för busstrafiken.
  • Avstängning av Norra järnvägsgatan för ”vanlig” trafik. (Gäller ej ambulans, taxi, räddningstjänst, berörda fastighetsägare)
  • Förändring av offentliga ytor och allmänna platser.

Just nu arbetar vi med att hitta lösningar för ett temporärt stationshus under tiden vi bygger det nya stads- och stationshuset. Samtidigt arbetar White Arkitekter tillsammans med projektgrupp och byggentreprenören Skanska vidare med det vinnande förslaget "Under ett tak".

Här kan du läsa mer om det nya stads- och stationshuset i Växjö.