Bostäder och handel

Här kommer det att byggas tre kvarter som binder ihop centrum med bangården. Kvarteren beräknar vi börja bygga 2017. 

 

Just nu arbetar vi med detaljplanen för norra stationsområdet. Mer information kommer när detaljplanen vunnit laga kraft och bygget kan starta.