Bostäder och handel

Här kommer det att byggas tre kvarter som binder ihop centrum med bangården. Kvarteren beräknar vi börja bygga 2017. 

 

Mer information kommer när arbetet startar.