Bussgator

På Norra Järnvägsgatan kommer det att bli en bussgata för stadsbussar. Närmast bangården kommer det att bli en bussgata för regionbussar. Bussgatorna beräknar vi börja bygga efter 2016.

 

Just nu arbetar vi med detaljplanen för norra stationsområdet. Mer information kommer när detaljplanen vunnit laga kraft och bygget kan starta.