Bussgator

På Norra Järnvägsgatan kommer det att bli en bussgata för stadsbussar. Närmast bangården kommer det att bli en bussgata för regionbussar. Bussgatorna beräknar vi börja bygga 2017.

 

Mer information kommer när arbetet startar.