Växjö stads- och stationshus

Det blev White Arkitekter som med sitt förslag ”Under ett tak” vann arkitekttävlingen för Växjös nya stads- och stationshus.

Under ett takDet nya stadshusets huvudentré mot torget. Klicka på bilden för större format.

Huset blir en ny mötesplats i Växjö och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det vinnande förslaget är en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha olika funktioner, vissa partier har solceller som producerar el, andra har solskydd och övriga är transparanta eller färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä.

"Vi är oerhört stolta över att få skapa en byggnad för framtiden i Europas grönaste stad. Med vårt förslag "Under ett tak" får Växjö en ny mötesplats för alla, där människorna står i centrum. Byggnaden blir också hållbar utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv". Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White arkitekter.

I juryns motivering står bland annat att White Arkitekters förslag ”redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad. Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.”

Under ett takVy från järnvägsbronmot det nya stadshuset och stationen. Klicka på bilden för större format.

"Juryn har varit helt enig och vi överlämnar ett förslag som kan möta framtidens behov, där invånare och besökare känner sig välkomna och där våra medarbetare och resenärer trivs". Per Schöldberg (C), Växjö kommun.

Nu kommer Skanska och White Arkitekter att påbörja sitt samarbete. 

Du kan läsa hela motiveringen och förslaget samt se en film gjord av White Arkitekter i informationsrutan till höger. 

Här hittar du de vanligaste frågorna om stads- och stationshuset.