Färdigställer gatan framför Södra bantorget

Vägarbete Liedbergsgatan

Vi bygger nya busshållplatser och färdigställer gatan framför Södra bantorget vid World Trade Center. Arbetet är inne i slutfasen men kommer innebära fortsatta grävningar i del av gatan som begränsar framkomligheten. 

 

Vecka 28-30

Fortsatt begränsad framkomlighet på Södra Järnvägsgatan mellan Värendsgatan och Strandvägen. Körfälten kommer växelvis att stängas av och vara öppna under hela perioden.

Vecka 31-33 

Totalavstängning förbi södra bantorget på grund av förberedande arbeten för asfaltering. 

Vecka 34-35

Begränsad framkomlighet mellan Värendsgatan och Vallgatan på grund av förberedande arbeten till Paul Bobergs park vid World Trade Center västerut.

Vecka 34-36

För att underlätta framkomligheten dagtid kommer en del arbete med asfaltering och målning att ske nattetid. Arbetet innebär att vi stänger av gatan förbi Södra bantorget nattetid. 

Gående och cyklister kommer kunna passera förbi arbetsområdet under hela perioden. 

Omledning av trafik till sjukhuset

  • Besökare från väster som ska till CLVs huvudentré tar sig enklast dit via Norra järnvägsgatan-Wilhelm Mobergs gata-Strandvägen. 
  • Besökare från öster som ska till akutmottagning eller förlossning kör enklast via Norra Järnvägsgatan-Sandgärdsgatan-Liedbergsgatan-Södra Järnvägsgtan-Vallgatan-Trädgårdsgatan-Värendsgatan-Södra Esplanaden. 

Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa de orangea skyltarna på plats. 

Har du frågor om arbetet är du välkommen att ringa kontaktcenter på 0470 - 410 00 eller skriva till Detta är en e-postadress.

På vår sida om trafikstörningar hittar du aktuell information om arbetet under hela perioden. 

TACK för ert tålamod och visad hänsyn!


Bakgrund

Södra bantorget blir en ny mötesplats framför World Trade center i Växjö och är en del av byggprojektet Växjö stationsområde. Här kommer det att finnas plats för korttidsparkering, busshållplatser, sittplatser och gröna ytor. Torget blir klart i augusti 2017. 

Södra bantorget Illustration på Södra bantorget.