Barn & utbildning

Lärare och elevAlla barn måste gå i grundskolan.
Det kallas skolplikt.

Barnen börjar i skolan
när de är 7 år.

Alla barn går 9 år
i grundskolan.

Efter grundskolan kan man söka
till skolan på gymnasiet.

Vuxna som vill lära sig mer
kan också gå i skola.
Det kallas för vuxenutbildning.