Många deltagare på Solskensloppet

Många kom och hade roligt
på Solskensloppet i onsdags.

Loppet var för personer
med funktionsnedsättning
som jobbar i daglig verksamhet.

130 personer var med i loppet
som startade på Strandbjörket.

Starten för Solskensloppet