Mångfaldspris 2017

Politiker i Växjö kommun
har bestämt
de som har vunnit
mångfaldspris 2017.

Priset ska belöna
de Växjöbor, företagare, organisationer,
föreningar och arbetsplatser
som jobbar för mångfald,
att människor behandlas lika
och att det blir bättre
och trevligare i Växjö.

De som vunnit
Mångfaldspris 2017
är Växjö Titans,
en kampsportsförening.

Den kommunala arbetsplats
som vunnit mångfaldspris
är Lyckans höjd
ett hem för vård och behandling.
De som vunnit får
ett diplom och en summa pengar.

Växjö Titans
är en idrottsförening
som har jobbat länge
för att alla
ska vara lika mycket värda
och får vara sig själva.

Alla ska känna sig
trygga och få vara med.
Kön, var man kommer ifrån,
religion, hur man ser ut
eller vilken sexuell läggning man har
ska inte spela någon roll.

De visar andra
att det är bra att arbeta med mångfald
och gör att fler vill träna hos dem.

Lyckans höjd HVB
är ett hem för vård
och behandling 

Lyckans höjd
bryr sig mycket
om de här frågorna
Det är en arbetsplats
där olika människor möts.
När de lär känna varandra
skapar de tillsammans
en bättre och trevligare arbetsplats.

De som arbetar
på Lyckans höjd
tycker att det är bra
att alla är olika.

Lyckans höjd
visar att arbete
för mångfald
är roligt och
gör det bättre.

Bakgrund

Mångfaldspriset är en del i
att göra Växjös mål om mångfald tydligt

Priset är i två delar:
ett pris går till en verksamhet
eller arbetsplats
inom kommunen.

Det andra priset
går till företag,
organisationer eller
invånare som arbetar
för att skapa ett bättre
och trevligare Växjö.

 

Alla förslag
på vilka som skulle
vinna mångfaldspriset

Växjö kommuns
verksamheter/arbetsplatser

  • Lyckans höjd HVB (hem för vård och boende)
  • Kontaktcenter
  • Utbildningsförvaltningen
  • Landningsbanan tillsammans med brobyggare

Externa

  • Anna Nordström
  • Östers IF för projektet Öster i Samhället
  • Växjö Titans
  • Ilham Abdullah
  • BTK Frej