Ploga bort snön

När det snöat mycket åker
kommunen ut och plogar.

Först plogar vi större vägar.
Det är vägar där bussarna kör
eller ambulans och polis.
Sen plogar vi gångvägar och cykelvägar.

Efter det plogar vi gator mellan
bostadshusen och gator med mindre trafik.

Sist plogar vi gator mellan villor
och på parkeringsplatserna.

Om det snöar mycket
måste vi ploga de stora vägarna
innan vi fortsätter med
att ploga mindre väger.

Snösvängen plogar