Uppleva & göra

I Växjö finns mycket roligt
och spännande att göra på fritiden.

Vi har bibliotek, simhall, konsthall,
fritidsgårdar och mycket annat.

På biblioteket kan du låna böcker.
På bilbioteket finns många böcker på lättläst svenska.

OMS-fritid ordnar aktiviteter för dig
som har en funktionsnedsättning.

På Kulturskolan kan du också få spela och sjunga,
rita och måla, dansa eller spela teater.