Ansökan om tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en fast avgift för handläggning av anmälan på 1 794 kronor.

Hur vi hanterar personuppgifter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2018
Bygga och bo