Bygga till

Här är en checklista med exempel på ritningar som ska vara med i en ansökan om bygglov när du ska bygga uterum.

Det är mycket att tänka på när man ska bygga. Några saker som är viktiga att komma ihåg när du söker bygglov:

 • Se till att allt finns med innan du lämnar in ansökan om lov. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov.
 • Ritningar och underlag kan du göra själv eller låta en fackman ta fram. De kan ritas för hand eller på dator. Det viktiga är att de är tydliga, detaljerade och enkla att läsa.
 • All ny byggnation ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även uterum.

Komplett ansökan om bygglov med bilagor innehåller:

Ansökan

Du kan välja att ansöka på blankett eller genom vår e-tjänst. Beskriv vad du önskar göra. Kom ihåg att skriva under!

1. Fasadritningar

Fasadritningar från samtliga väderstreck där utbyggnaden framgår.

 • Tillräckligt detaljerad (skala 1:100)
 • Beskriv fasad- , tak- och fönstermaterial
 • Beskriv färg/kulör

2. Planritning

Planritningen ska visa rummen tydligt, även i det befintliga huset.

3. Sektionsritning

En sektionsritning visar rumshöjder, golv- och marknivåer.

All nybyggnation ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även uterum. Det nya uterummet bör få samma golvnivå som det befintliga husets golvnivå eller ha en nivåskillnad om högst 2 cm.

Alternativt kan du lösa tillgängligheten genom att bygga ramp mellan uterum och det befintliga huset. I så fall ska lösningen följa kraven på ramper i Boverkets byggregler. Du ska redovisa lösningen på ritningarna.

4. Situationsplan/utdrag ur primärkarta

Situationsplanen är en karta över din tomt. Du måste utgå från en aktuell karta (högst 5 år gammal). När du beställer ska du ange din fastighetsbeteckning.

På kartan ritar du in:

 • var på tomten ditt uterum kommer att byggas
 • måttsätt byggnaden
 • mått på avstånd till granne

5. Eventuell teknisk beskrivning

Vid byggnationer som blir mer tekniskt avancerade ska du göra en teknisk beskrivning och bifoga till ansökan. Det kan till exempel vara att ändra den befintliga takkonstruktionen.

Är du osäker på om du behöver upprätta teknisk beskrivning rekommenderar vi ändå att du gör det. Det är alltid bäst att ha funderat ut hur du tekniskt utför din byggnation, hur liten den än är.

Övrigt

Beskriv alltid hur byggnaden är färgsatt och vilket material som används till tak, fasad och fönster. Vid om- och tillbyggnad ska det framgå av ritningarna hur byggnaden ser ut i dag.

 • Om du skickar in bilder och kartor i pappersformat ska ritningarna vara i format A3 eller A4.
 • Om du skickar in bilder och kartor i digitalt format ska de vara sparade i PDF- eller TIF-format. Inte DWG eller andra format.
 • När du ansöker räcker det med ett (1) ex av ansökan och medföljande handlingar så som ansökan, ritningar, foto med mera.


Bygglov för uterum kostar runt 3 500-6 500 kr men det beror på...

Vi tar ut avgifter för de tjänster som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan t.ex. handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det är ett stort bygge det gäller eller om det avviker från gällande planer kan kostnaden blir högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade uterum.

Byggnation i Sverige styrs av Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Bygga och bo