Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söker oftast den som vill bygga på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt.

Om platsen är lämplig att bygga på, får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Det betyder att du sen har två år på dig att söka bygglov. Är platsen olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Hur söker jag förhandsbesked?

Du ansöker om förhandsbesked genom att skicka in en ansökningsblankett till byggnadsnämnden. Tillsammans med blanketten skickar du också in en situationsplan som visar tomtplats, tillfartsväg, byggnadernas ungefärliga placering samt placering för vatten och avloppslösning.

Du som ansöker behöver inte vara fastighetsägaren till marken.

Vill du bygga nära vatten?

Om platsen du vill bygga på ligger inom ett strandskyddat område måste du också skicka in en ansökan om strandskyddsdispens. För att få rätt att bygga på ett strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl enligt miljöbalken. Samtliga kuster, sjöar och vattendrag i landet ligger inom strandskyddat område.

Vad gör kommunen?

När vi fått in alla uppgifter från dig kontaktar vi andra myndigheter, organisationer och berörda grannar som får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs sedan och byggnadsnämnden fattar sitt beslut utifrån detta.

Det tar cirka10 veckor från det att vi fått in en komplett ansökan från dig tills du får ett beslut från byggnadsnämnden.

Vad kostar ett förhandsbesked?

Du som ansöker om förhandsbesked får själv betala kostnaden för beslutet. Beroende på hur många som har rätt att komma med synpunkter kan priset på ett förhandsbesked variera eftersom kommunen bland annat behöver annonsera och ta fram information.

Ett vanligt förhandsbesked kostar ca 6000 kr och ett förhandsbesked med strandskyddsdispens kostar ca 10 000 kr.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Bygga och bo